Skip to content

Stichting Hart voor Bos – voor behoud oerbos in Colombia

Wist je dat ik mij ook inzet voor Stichting Hart voor Bos? Deze stichting zet zich in voor het behoud van het oerbos in Colombia. Veel oerbossen worden in rap tempo vernietigd. Sommige oerbossen, met de daarbij behorende ecosystemen, zijn miljoenen jaren geleden gevormd.
Veel tropische bossen bevinden zich in arme landen en de overheden hebben weinig geld te besteden om natuur te besteden. Stichting Hart voor Bos is van mening dat dit proces geremd kan worden door zelf oerbos in bescherming te nemen. Daarom koopt Hart voor Bos oerbos op voor een eerlijke prijs.

Wil je meer weten over deze stichting, wil je meehelpen, kijk dan op de website https://www.hartvoorbos.org/ of op de facebookpagina  https://www.facebook.com/hartvoorbos/

Back To Top